Opgaveformulier Deelname WSBO Conferentie 2016

  1. (vereist)
  2. (vereist)
  3. (vereist)
  4. (vereist)
 

Zodra u uw aanmeldformulier heeft ingevuld en verstuurd, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht op welk rekeningnummer u het bedrag kunt overmaken zodat u verzekerd bent van deelname aan de conferentie.

We hopen u op de WSBO-conferentie te ontmoeten,

Team WSBO.