De Werkgroep SBO (WSBO) organiseert elke twee jaar een onafhankelijke meerdaagse kleinschalige conferentie voor directieleden van scholen voor speciaal basisonderwijs in heel Nederland met aandacht voor ontspanning en informeel overleg.

Onafhankelijk?

De WSBO is bij geen enkele organisatie aangesloten. Het is echt een conferentie van en voor directies van scholen voor speciaal basisonderwijs. Zodoende kunnen we de kosten laag houden (weinig tot geen overheadkosten) en zelf bepalen wat we aan de orde willen stellen en wie we vragen om dit ‘op de planken’ te brengen.

Meerdaags en kleinschalig?

De conferentie wordt telkens gepland van woensdagmiddag tot en met vrijdagochtend. Tevens houden we de conferentie voor maximaal vijftig (tot zestig) deelnemers. Door dit aantal zo laag te houden kunnen we de uitwisseling intensief en effectief houden.

Conferentie?

Eigenlijk is onze conferentie een mengvorm van collegiale consultatie, introspectie, informatie en nascholing. Door een uitdagend onderwerp en een inleider die van wanten weet, kunnen we met elkaar van gedachten wisselen en zodoende onze eigen mening bijstellen of aanvullen.

Speciaal basisonderwijs?

Het wordt wel georganiseerd voor en door het sbo, maar we verzanden niet in een wij-zij-gevoel. Integendeel. Wij gaan uit van een positieve kijk op de toekomst van het sbo. Wij zijn meer dan ooit een spin in het web van regulier en speciaal primair onderwijs in Nederland. Het is goed om met deze instelling met elkaar van gedachten te wisselen hoe dit het beste vorm gegeven kan worden.

Heel Nederland?

In de afgelopen jaren kwamen vooral directieleden van speciale basisscholen uit Twente, Achterhoek, Limburg en Flevoland bij elkaar. Maar we stellen de conferentie nu open voor speciale basisscholen door heel Nederland. Natuurlijk hebben trouwe conferentiegangers een streepje voor, maar het is goed om onze kring wat uit te breiden.

Ontspanning en informeel overleg?

Het is traditie dat er een (hernieuwde) kennismaking met de stad waar de conferentie gehouden wordt, plaatsvindt. Daarnaast is er altijd een interessante excursie gepland. Dit onder het motto: ‘de boog kan niet altijd gespannen zijn’. Bovendien mogen we de avonden niet vergeten te vermelden. Een informele verdere kennismaking met elkaar onder het genot van een drankje.