De Werkgroep SBO organiseert weer een driedaagse op 9-11 november 2016. Dus vanuit directies SBO voor directies SBO.

Deze dagen staan telkens in het teken van goed leiderschap in het sbo.

  • 2010:     Verdiepingsdagen Persoonlijke Leiderschapontwikkeling
    (met Jan Gispen)
  • 2012:     Wat bezielt de SBO-schoolleiding; varen op je innerlijk kompas
    (met Jan Jutten en Arsène Francot)
  • 2014:     Leiderschap met lef
    (met Mathieu Weggeman en Frank Weijers)

 

Thema conferentie 2016

De  conferentie dit jaar (9, 10 en 11 november) staat het in het teken van ‘Professionele leergemeenschap’ en de rol van leiderschap daarin. Een actueel onderwerp, maar wij willen daar op een eigen (SBO-waardige) manier mee omgaan.

Professionele leergemeenschap

De aandacht voor professionele leergemeenschappen groeit. In een school als professionele leergemeenschap ontwikkelen en onderhouden de onderwijsprofessionals een structuur en een cultuur van samen werken en samen leren met het oog op de voortdurende verbetering van het onderwijs. Toch zijn professionele leergemeenschappen nog meer metafoor dan realiteit. Vragen naar de effectiviteit van een professionele leergemeenschap of naar de wijze waarop een school zich als professionele leergemeenschap kan ontwikkelen, zijn nog ver van beantwoord.

Wij willen op deze driedaagse aan deze antwoorden gaan werken….

Wellicht dat je even uit de comfortzone zal worden gehaald om te ondervinden deel uit te maken van een PLG en op welke wijze dit gedachtegoed te concretiseren in de eigen school: ervaringen kunnen weer ruimschoots worden gedeeld evenals de kennis omtrent dit thema.

Als inleider hebben we Daan Quackernaat weten te strikken.

Daan is vooral bekend van zijn boekwerkje: Ga kathedralen bouwen’.  Hij geeft op zijn site (http://www.quakernaat.com) aan dat dit ‘een verhaal is over de angst om kathedralen te bouwen. Controle leidt tot angst voor risico en gebrek aan passie die nodig is voor innovatie en groei. We moeten elkaar leren afrekenen en vertrouwen zodat er ruimte vrijkomt om mooie dingen te maken.’

Is dat geen geweldig prikkelende start van een driedaagse over professionele leergemeenschappen, waarin vertrouwen en openheid naar elkaar kernwoorden zijn? En natuurlijk ook: de goede dingen gewoon gaan doen!

De verdere leiding is in handen van Jan Tolhuijs (DeLimes)

Jan heeft hij bij de AVS en APS trainingen voor schoolleiders en bestuurders ontwikkeld en is nauw betrokken bij de totstandkoming van het Rijnlands instituut, inmiddels actief bij DeLimes, het epicentrum van Rijnlands organiseren in Nederland. Hij zal het congres niet leiden in de richting van het Rijnlands model, maar ons aan het denken zetten:  waarom doen we wat we doen en hoeveel ruimte geven we de ander…..

Hoe kunnen we toewerken naar een professionele leergemeenschap.

Jan zegt op zijn webpagina:
Het woord School is afgeleid van het Griekse begrip ‘ vrije tijd’, of:  ‘tijd, niet bezet door de agenda van een ander’ .  Het onderwijs, zoals nu ingericht, lijkt wel erg ver weg van deze in oorsprong zo diepe gedachte (…).  Vraag een leerkracht  (of: het kind) naar zijn ‘vrije ruimte’,  hij/zij zal dit opvatten als een provocatie of een vraag waaruit wel erg weinig kennis blijkt van hoe het hedendaagse is ingericht en vormgegeven. Het hoe, wat, wanneer en met wie ligt grotendeels vast. ‘De agenda van een ander uitvoeren’  is structureel aan de orde in het onderwijs. Is het:  Leren, of eerder:  Be-leren…..

Waar zijn we het pad verloren ?

Of zoals hij het verwoord op zijn linkedin-pagina: Een vurig pleidooi voor herwaardering van ‘het gezonde verstand’ en het fijne handwerk. Specialist in leren met een focus op passie voor het vak. Mensen weer laten doen waar ze naar verlangden toen ze dit mooie vak instapten …

Een vervolg op de lezing vorige keer van prof. Mathieu Weggeman: leiding geven aan professionals: NIET DOEN! Maar wat doen we dan wel? Hoe laten we professionals zichzelf leiden?

Kortom:

Het belooft weer een spetterende driedaagse te worden met veel ruimte voor eigen inbreng en informeel overleg; kleinschalig (maximaal 50 personen) met veel eigen inbreng op een mooie locatie met een leuke ontspanningsactiviteit.

Zoals altijd wordt de prijs-kwaliteitverhouding weer scherp in de gaten gehouden: 550 euro, inclusief overnachtingen op een eenpersoonskamer, lunches,  diners en ontspanning.

We hopen je op  9-10-11 november te kunnen begroeten.

Meld je direct aan! >