De WSBO-conferentie van 2014 is op 29, 30 en 31 oktober, van woensdagmiddag tot en met vrijdagochtend, afsluitend met lunch.

Het thema deze keer is : LEIDERSCHAP MET LEF.

Het hedendaagse onderwijs vraagt om hedendaagse onderwijsmensen, die in hun toenemende professionaliteit steeds meer behoefte hebben aan hedendaagse leiders. Leiders die, binnen gestelde kaders, ruimte bieden om al het goede werk te kunnen doen dat gedaan moet worden, om ontwikkeling voor te staan van kind en medemens, om tot optimale ontplooiing te komen. Het hedendaagse onderwijs vraagt om leiders die vooral durven los te laten – niet omdat dat moet , maar omdat het een vanzelfsprekendheid is. En die vanzelfsprekendheid vraagt om lef!

De WSBO-conferentie 2014 zal er een zijn voor moedige schoolleiders. Op 29, 30 en 31 oktober zullen zij elkaar weer ont-moeten om geïnspireerd te worden door lefgozers als Mathieu Weggeman en Frank Weijers. Drie dagen lang, binnen het bekende WSBO-concept (zie: Wat doen wij?)  en op een prachtige locatie, wordt het goede werk van de schoolleider benadrukt en uitvergroot, teneinde bevlogen en dapper invulling te kunnen geven aan het werk dat gedaan wordt in de eigen organisaties.

 


Mathieu Paul Weggeman is hoogleraar gespecialiseerd in kennis- en innovatiemanagement. In zijn adviespraktijk houdt Weggeman zich onder meer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van professionele organisaties, het faciliteren van een innovatie- en kennisvriendelijke cultuur, de productiviteit van Werknemer 2.0 en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen.

In 2005 is hij in Management Team door zijn collega’s gekozen in de top 10 van beste Nederlandse organisatieadviseurs. In 2008 werd zijn boek Leidinggeven aan professionals? Niet doen! gekozen als Managementboek van het Jaar.


Frank Weijers begeleidt leidinggevenden in het onderwijs die effectief en met zin en plezier richting willen geven, ruimte laten, rust nemen en de moed hebben om te doen wat er gedaan moet worden. Die er met hart en ziel voor kiezen te bouwen aan prachtig onderwijs, en daar hun medewerkers moeiteloos in mee weten te nemen.  Frank is werkzaam als trainer, coach en denkadviseur.

Zijn e-boek  ‘Spelen met ruimte’ voor leraren én schoolleiders die samen willen werken aan veel beter onderwijs is gratis te downloaden via zijn website: www.frankweijers.com .